Kapela Jeżowianie znów zaskakuje....

Gmina Jeżowe otrzymała 1 398 400,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia nieenergooszczędnego na energooszczędne na terenie Gminy Jeżowe”. Wsparcie dotyczy modernizacji infrastruktury oświetleniowej, której efektem będzie poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia.

W związku z trwającym okresem grzewczym Urząd Gminy w Jeżowem przypomina wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy  BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale również z troską o zdrowie mieszkańców naszej gminy.

 

W związku z wieloma incydentami oszustw, jakie pojawiają się podczas realizacji inwestycji związanych z Programem Priorytetowym "Czyste Powietrze", Urząd Gminy Jeżowe

Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 04.12.2023 r.
zmarła przeżywszy 78 lat

 

Śp.

Stanisława Cisek

 

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy całej Rodzinie składają: