Kolejne milionowe wsparcie dla Gminy Jeżowe!

Gmina Jeżowe uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2023” na realizację zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy PSP w Groblach i PSP w Jeżowem – Kameralnem”

Gmina Jeżowe rozwija swoje działania związane z przeciwdziałaniem przestępczości i wzmocnieniem społeczności wiejskich.

W ramach naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków  Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości Gmina Jeżowe uzyskała dotację dla sześciu Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Jeżowe.

19 września Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak wraz z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich RDW Stalowa Wola dokonał oficjalnego przekazania terenu budowy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Kopki” stanowiącą efekt współpracy między Samorządem Gminy Jeżowe, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

25 września 2023r. uczniowie klasy IV Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem - Centrum osobiście odebrali z rąk Pana Marka Stępaka Wójta Gminy Jeżowe oraz Pani Dyrektor Katarzyny Sudoł, a także Inspektora ds. oświaty Marty Koc sprzęt z programu „Laptop dla ucznia”.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" prowadząca Niżański Uniwersytet Ludowy zaprasza zainteresowane osoby do udziału w Warsztatach z Mistrzem "Budowa galara flisackiego". Już w środę 27.09.2023r. o godzinie 17.00 odbędą się pierwsze zajęcia praktyczne w siedzibie Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" ul. Piaskowa 10, 37-400 Nisko - Wolina.