Wójt Gminy Jeżowe – Marek Stępak przy kontrasygnacie Skarbnika – Wiesława Łacha zawarł umowę na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w msc. Jeżowe Kameralne, Jata i Sójkowa”. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „FERAMENTA” Krzysztof Piela.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Szanowni Państwo

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną.