15 września miało miejsce uroczyste przekazanie inwestycji o ogromnym znaczeniu dla mieszkańców Gminy Jeżowe, jakim była przebudowa drogi gminnej "Poddaństwo" Nr 102301R od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Jeżowe. To wyjątkowe wydarzenie zostało uświetnione obecnością Wiceministra Infrastruktury, Pana Rafała Webera, który przyczynił się do pomyślnego zrealizowania tego przedsięwzięcia.

Na terenie naszej Gminy w miejscowości Jeżowe Podgórze błąka się pies.