W dniu 28.06.2023 r. miał miejsce odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102344R od km 0+007 do km 0+487 w m. Jeżowe”, w którym udział wzięli przedstawiciele wykonawcy, władz i samorządu Gminy Jeżowe na czele z Wójtem Gminy – Panem Markiem Stępakiem.

W dniu 27 czerwca 2023r. odbyła się Sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której Wójt Gminy Jeżowe – Marek Stępak, otrzymał od Rady Gminy wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Sesja absolutoryjna to obok budżetowej, najważniejsza sesja w roku. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie przez organ stanowiący prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w danym roku budżetowym.

W dniu 1 lipca 2023 roku wchodzi w życie ustawa z 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu, zaprasza na bezpłatne webinarium „Dofinansowania na kursy i szkolenia z Funduszy Europejskich”.

Webinarium odbędzie się 3 lipca 2023 r., od godziny 11:00 do 12:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.