W związku ze wzrostem liczby nowych zakażeń COVID-19 oraz zaleceniami wynikającymi z wprowadzenia pracy zdalnej w administracji publicznej, Urząd Gminy Jeżowe informuje :

Urząd mimo wprowadzanych zaleceń, ograniczeń i utrudnień będzie funkcjonował
i realizował zadania  na rzecz obywateli. Jednocześnie w urzędzie będzie mogło przebywać do 6 osób.

Osobiste załatwienie sprawy jest możliwe z zachowaniem niezbędnych zasad  bezpieczeństwa w godzinach 7.30 – 15.30.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nisku przypomina, że:

"Posiadacz zwierząt gospodarskich natychmiast informuje Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz".

Obowiązek ten wynika z art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.u. z 2020 r. poz. 1421), a jego niewykonanie podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny zgodnie z art. 85, ust. 1 pkt 2b przywołanej ustawy.

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 roku. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemców, by zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Od 1 lipca każdy właściciel i zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Oznacza to wprost, że każdy ma obowiązek poinformowania, czym ogrzewa dom. Jeśli tego nie zrobi, grozi mu kara grzywny. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy budynków w całej Polsce.