30 listopada 2023 r. Z-ca Wójta Gminy Jeżowe, Michał Wasyliszyn przy kontrasygnacie Skarbnika – Wiesława Łacha zawarł umowę na realizację zadania pn. „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2602R Stary Nart – Gwoździec w miejscowości Stary Nart”. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „FERAMENTA” Krzysztof Piela.

30 listopada 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. „Prace renowacyjne w zabytkowym  Parku Podworskim w Nowym Narcie – etap I”. Wykonawcą inwestycji będzie Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „FERAMENTA” Krzysztof Piela.

Gmina Jeżowe realizuje Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025. Program ten stanowi wsparcie inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o oddolnie wypracowane przez społeczności sołeckie strategie odnowy wsi.