W związku z wydaniem decyzji odnośnie stypendium szkolnego wszyscy wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek o stypendium szkolne, proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Jeżowe, w godz. 7.30-15.30 celem odbioru decyzji.

Na wycieczki z Ministerstwa Edukacji i Nauki pod hasłem „Poznaj Polskę” pojadą uczniowie z naszych szkół.

PROJEKT DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
województwa podkarpackiego
SP - to więcej niż szkoła podstawowa!
SP! SERCE i POMOC

Szanowni Państwo,

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty.

Dobiegły końca ostatnie prace inwestycji obejmującej swym zakresem przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Jeżowem.