W skład sołectwa wchodzą dwie części:  Centrum i Zanawsia (Zabłonie)

Jeżowe–Centrum - jest jednym z pięciu sołectw w miejscowości Jeżowe. Wieś Jeżowe położona w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim, w gminie Jeżowe. Jeżowe została założona przez króla Zygmunta Augusta w roku 1554. Przed rokiem 1748 wieś znana była pod nazwami Jeżów, Jeżowo i Wola Jeżowa. W roku 1603 biskup krakowski Bernard Maciejowski erygował nową parafię Jeżow przy kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych. W 1720 roku, pleban Marcin Balicki wybudował na Kościelnej Górze kolejny kościół drewniany, który 3 lata później został konsekrowany. Kościół ten 39 lat później został przeniesiony na tzw. Porąbkę (miejsce obecnego kościoła). Obecnie kościół ten znajduje sią w Zarzeczu k. Niska. Na jego miejscu w 1914 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła. I wojna światowa przerwała budowę świątyni. Po wojnie budowę podjęto i w 1928 roku poświęcono nowy kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jeżowem. Na placu parafialnym znajduje się stara zabytkowa plebania wybudowana w latach 1822-24, starannie odremontowana w 2010 r., w której mieści się wyjątkowe Muzeum Chrystusa Frasobliwego. Kolekcję zebraną przez Ludwika Bielawskiego odwiedziło w ciągu ostatnich lat kilka tysięcy osób z 13 województw Polski oraz z ośmiu krajów Europy. Muzeum w Jeżowem jest bodaj jedynym tego rodzaju w Polsce, uznawanej za "ojczyznę Frasobliwego". Miejscowość Jeżowe jest siedzibą gminy Jeżowe oraz wielu instytucji ważnych dla lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego.

 

Sołtys: Tomasz Kozak

Powierzchnia: 12,24 km²

Liczba mieszkańców: 1574 (stan na 31 grudnia 2023)