Jeżowe–Zagościniec – znajduje się po zachodniej stronie dawnej drogi krajowej Nr 19 przy drodze powiatowej i druga część sołectwa przy drodze gminnej. W sołectwie znajduje się przychodnia zdrowia, posterunek policji oraz jedyny zbiornik wodny na terenie gminy o powierzchni 1,20 ha., należący do gminy Jeżowe. Sołectwo posiada świetlicę wiejską. W sołectwie znajduje się Dom Pomocy Społecznej „ u Aniołów” oraz przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.

 

W skład sołectwa wchodzą:

  1. Błądki
  2. Kowale
  3. Zagościniec / Górka

Sołtys: Kazimierz Krzyś

Powierzchnia: 8,64 km²

Liczba mieszkańców: 928 (stan na 31 grudnia 2023)