OSP Jeżowe rok założenia 1912 r – remiza murowana ,2 boksy garażowe 2 sale świetlicowe zaplecze kuchenne , liczba członków 55 , prezes Kołodziej Tadeusz , naczelnik Piędel Michał , jednostka typu S-2 włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w roku 1995 , posiada samochód Mercedes-Benz , Jelcz i Lublin III typ .oraz motopompę Thatsu i PO-5 , pompę szlamową, pompę pływającą typu Niagara i Froggy, 3 szt. agregatów prądotwórczych , sprzęt do ratownictwa drogowego typu Lucas, dwie piły spalinowe do cięcia drewna ,1 piłę do cięcia betonu , pompę szlamową. Przy OSP działa od 1981 r Orkiestra Dęta w liczbie 40 Druhów. 

 

Zarząd OSP Jeżowe:

 1. Prezes – Leszek Rogala
 2. Wiceprezes - Łukasz Kalinowski
 3. Naczelnik – Adam Rurak
 4. Zastępca Naczelnika - Dominik Mul
 5. Sekretarz – Andrzej Kołodziej
 6. Skarbnik – Tadeusz  Bizior
 7. Gospodarz – Kazimierz Miazga
 8. Członek Zarządu –  Henryk Ożóg
 

Komisja Rewizyjna  OSP Jeżowe:

 1. Przewodniczący – Łukasz Piela
 2. Sekretarz –  Mateusz Bielecki
 3. Członek – Sławomir Pikor
 

Jeżowe Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w latach 1991 - 1996: Mieczysław Rogala - prezes, Mieczysław Cisek - naczelnik, Jan Ożóg - wiceprezes, Henryk Drzymała - wicenaczelnik, Julian Ożóg - sekretarz, Ludwik Szewc - skarbnik, Mieczysław Głuszak - gospodarz. W roku 1996 nastąpiły zmiany i zarząd działał w składzie: Mieczysław Cisek - prezes, Kazimierz Gwóźdź - naczelnik, Julian Ożóg - sekretarz, Ludwik Szewc - skarbnik, Krzysztof Furtak - gospodarz. 29 maja 1995 r. decyzją komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Ochotniczą Straż Pożarną Jeżowe włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

W dniu 14.11.2001 r. jednostka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie z zarządem w następującym składzie: Mieczysław Cisek - prezes, Józef Mścisz - wiceprezes, Drzymała Adam - naczelnik, Michał Piedel - wicenaczelnik, Mieczysław Głuszak -sekretarz, Ludwik Szewc - skarbnik, Krzysztof Furtak - gospodarz, Kazimierz Kolano - członek zarządu, Bogusław Bizior - członek zarządu.