OSP Jata jednostka powstała w 1952 r-– remiza murowana , 1 boks garażowy 2 sale świetlicowe zaplecze kuchenne, liczba członków 46 , prezes Czubat Stanisław , naczelnik Drabik Wiesław jednostka typu S-1 , posiada samochód Ford Transit , pompę pływającą typu Niagara , 1 szt. agregat prądotwórczy , oraz motopompę PO-5 , piłę spalinową od cięcia drewna , pompę szlamową.

 

Zarząd OSP Jata w składzie:

  1. Prezes –Jan Sudoł
  2. Naczelnik – Piotr Furtak
  3. Sekretarz – Krzysztof Furtak
  4. Skarbnik – Mateusz Sabat
  5. Gospodarz – Leszek Wąsik

Komisja Rewizyjna OSP  w składzie :

  1. Przewodniczący –  Stanisław Szostecki
  2. Sekretarz–  Jerzy Kowal
  3. Członek – Wiesław Drabik