OSP Krzywdy rok założenia 2001 r, remiza murowana, 1 boks garażowy 1 sala świetlicowa z zapleczem, liczba członków 26, prezes Chowaniec Zbigniew, naczelnik Misiak Władysław, jednostka typu S-1, posiada samochód Volkswagen T-4, pompę pływającą typu Niagara, oraz motopompę PO-5 .

 

Zarząd OSP Krzywdy w składzie:

  • Prezes – Marcin Zastawny
  • Wiceprezes– Roman Łyko
  • Naczelnik – Dawid Zastawny
  • Sekretarz – Henryk Cyrana
  • Skarbnik – Piotr Golas
  • Gospodarz – Mieczysław Wraga

Komisja Rewizyjna OSP Krzywdy w składzie:

  • Przewodniczący – Mariusz Zybura
  • Członek – Kazimierz Chowaniec
  • Członek – Stanisław Błądek