Od 1 lipca każdy właściciel i zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Oznacza to wprost, że każdy ma obowiązek poinformowania, czym ogrzewa dom. Jeśli tego nie zrobi, grozi mu kara grzywny. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy budynków w całej Polsce.


Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących - licząc od 1 lipca, oraz 14-dniowy dla nowo powstałych budynków licząc od daty uruchomienia nowego źródła ciepła.


Jak wygląda deklaracja ?


Pobierz wzór dostępny w formacie pdf, wypełnij i dostarcz do Urzędu Gminy w Jeżowem, pokój nr 9.


Formularz A – budynki i lokale MIESZKALNE


Formularz B – budynki i lokale NIEMIESZKALNE

 

Jak i gdzie złożyć deklarację?

  • w formie elektronicznej (jeśli masz profil zaufany lub e-dowód)

Złóż deklarację online poprzez portal ZONE: www.zone.gunb.gov.pl. Kliknąć w przycisk „złóż deklarację”, system krok po kroku przeprowadzi przez cały proces składania formularza;

  • w formie papierowej

Wypełniony dokument złóż osobiście w Urzędzie Gminy Jeżowe lub wyślij listem na adres: Urząd Gminy

w Jeżowem, 37-430 Jeżowe 136A.

Jakie źródła ciepła trzeba będzie zgłosić do CEEB?Jakie informacje trzeba podać?

Wśród instalacji które podlegają zgłoszeniu do CEEB wskazano: sieć ciepłowniczą, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno), kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, nagrzewnicę gazową, promienniki gazowe, trzony kuchenne, piecokuchnię, kuchnię węglową, pompę ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.

W przypadku eksploatowania kotła na paliwo stałe należy określić klasę kotła: poniżej klasy 3 lub brak informacji, klasa 3, klasa 4, klasa 5, ekoprojekt (klasa kotła znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku kotła albo w jego instrukcji obsługi) oraz rodzaj stosowanego paliwa w kotłach: węgiel, pellet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy.


Do rejestracji ogrzewania zobowiązani są właściciele i zarządcy budynków. W bazie mają znaleźć się wszelkie źródła spalania paliw o mocy do 1 MW. Takich źródeł nie trzeba było wcześniej rejestrować.


CEEB ustanowiono ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz niektórych innych ustaw. Prowadzi ją Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Zbieranie
i ewidencjonowanie w jedną bazę rzetelnych i wiarygodnych informacji przekazywanych przez mieszkańców dotyczących źródeł ogrzewania budynków oraz stosowanego opału pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza. Baza może też posłużyć urzędnikom do poinformowania mieszkańców
o programach dotyczących wymiany pieców.

Rejestr pieców jest pierwszą częścią Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W tej bazie oprócz danych
o ogrzewaniu znajdą się informacje o budynkach, programach pomocowych z jakich korzystali mieszkańcy, kontrolach kominiarskich i innych.

zał. 3 ulotka2f