Przed I wojną światową mieszkańcy Cholewianej Góry wszczęli starania o utworzenie parafii. Dopiero w 1937 r. uzyskali zgodę Kurii Przemyskiej. Plany jednak pokrzyżowała II wojna światowa. Kościół budowany był w dwóch różnych okresach czasu. W 1904 r. wybudowali mieszkańcy Cholewianej Góry kaplicę, która dziś stanowi jedną część kościoła - prezbiterium. Główna część kościoła została zbudowana w 1952 r. kosztem i pracą tutejszych mieszkańców pod przewodnictwem radnego i sołtysa zarazem p. Jana Miazgowicza. W sierpniu 1952 r. wybudowany kościół poświęcono. Dużą pomoc materialną przysłała na ten cel Karolina Piróg zamieszkała w USA. Do budowy plebanii przystąpiono w sierpniu 1952 r. tuż po poświęceniu kościoła i otrzymaniu stałego duszpasterza ks. Bronisława Szczupaka. Budowę zakończono dopiero w 1958 r. z powodu licznych sprzeciwów władzy państwowej. Stan obecny kościoła jest dobry, ponieważ w latach 1977-78 ks. Krzysztof Pastuszak przeprowadził remont kapitalny. Wykonano nowy wystrój wnętrza kościoła. W obrębie placu kościelnego zbudowano cztery ołtarze. W roku 1993 proboszcz Marian Dul wybudował plebanię. Od 1998 roku trwała budowa nowego kościoła, którą ukończono w 2000 roku. Kościół poświęcił 10 września 2000 roku biskup Marian Zimałek. Stary kościół został zamieniony na kaplicę przedpogrzebową. Parafia posiada akta parafialne od 1952 r.

Strona internetowa