Zmiany obejmują m.in. 

  • wprowadzenie od 14.06. obowiązku wyboru pomp ciepła, kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na pellet wpisanych na listę ZUM - listę zielonych urządzeń i materiałów;
  • zmiany w możliwości uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania pod kątem liczby budynków/ lokali dla jednego beneficjenta;
  • nowe zapisy w dokumentacji dotyczące prefinansowania i pełnomocnictwa.

 

Więcej informacji: https://czystepowietrze.gov.pl/.../nowe-zasady-w...

Liczba złożonych wniosków: 213

Liczba zawartych umów: 166

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 96

Kwota wypłaconego dofinansowania: 2 278 348,05

Informujemy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w Urzędzie Gminy uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Liczba złożonych wniosków: 170

Liczba zawartych umów: 138

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 91

Kwota wypłaconego dofinansowania: 2 148 232,95 zł

Poprzedni, 2022 r. ze względu na niezależną od Nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków, również w zakresie dostępności i kosztów energii.

Wielu właścicieli domów jednorodzinnych, po doświadczeniach obecnego roku, już teraz zastanawia się co zrobić aby kolejny okres grzewczy przejść bezpiecznie, w komforcie cieplnym i bez przepłacania.