Informujemy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w Urzędzie Gminy uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenie wniosku oraz jego późniejsze rozliczenie. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

Punkt czynny jest we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 14.00.

Mieszkańcy zainteresowani złożeniem wniosku w programie "Czyste Powietrze" powinni skontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy w celu umówienia terminu spotkania i przygotowania danych do wniosku.

Jednocześnie przed umówionym spotkaniem, proszeni są o zapoznanie się z Programem Czyste Powietrze zamieszczonej  https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/wymagana-dokumentacja

 

PRZYDATNE LINKI:

 

Wymagana dokumentacja: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

 

Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

 

Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

 

Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem znajduje się na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/