Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem uprzejmie informuje, że realizuje zadania z zakresu przyjmowania wniosków o wydanie zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.

Ogłoszenie o naborze wniosków dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach Części 2 PP "Czyste Powietrze"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił na potrzeby programu Czyste Powietrze 2.0 kalkulator dotacji. Jest to nowe narzędzie, które ułatwi wnioskodawcom wyliczenie dotacji na planowane przedsięwzięcie w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do dofinansowania.