Komunikat o stanie wody i zagrożeniu może być przekazywany za pomocą lokalnych środków masowego przekazu, obwieszczeń, komunikatów, na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób przyjęty w naszej gminie.

Już w chwili wystąpienia zagrożenia powodziowego powinno się odpowiednio przygotować na wypadek powodzi.

W tym celu należy:

  1. przenieść na górne kondygnacje dokumentację, sprzęt i wartościowe mienie znajdujące się w piwnicach lub na parterze zagrożonych obiektów
  2. usunąć z zagrożonego terenu samochody, maszyny rolnicze oraz inny sprzęt, który w wyniku zalania wodą może ulec zniszczeniu
  3. usunąć zwierzęta domowe i gospodarskie które mogą być narażone na utonięcie w wyniku fali powodziowej
  4. usunąć i zabezpieczyć płody rolne zgromadzone w magazynach narażonych na zalanie
  5. zgromadzić niezbędne zapasy nie psującej się żywności, niezbędną ilość czystej wody, latarki, świece, zapasowe baterie (w czasie powodzi mogą nie funkcjonować wodociągi i kanalizacja)
  6. w razie potrzeby wyłączyć zasilanie obiektu w media (prąd, gaz, wodę)
  7. przygotować worki z piaskiem w celu zabezpieczenia drzwi wejściowych i okien piwnicznych
  8. mieć włączone radio (najbezpieczniej tranzystorowe na baterie) na częstotliwość lokalnej stacji, w celu bieżącego śledzenia komunikatów o zagrożeniu powodziowym i sposobach postępowania
  9. przygotować sprzęt pływający (o ile takowy posiadamy), utrzymywać go w sprawności i wykorzystywać wyłącznie w sytuacji zagrożenia życia lub innych uzasadnionych okolicznościach;
  10. podczas powodzi stosować się do poleceń prowadzących akcję ratunkową.