Ustawa Prawo Łowieckie została znowelizowana po raz kolejny i od 23 sierpnia będą obowiązywać jej nowe przepisy w zakresie szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. Dotyczą one zmiany składu zespołu dokonującego szacowania, obiegu dokumentów związanych z samym szacowaniem oraz komunikacją personalną w tym zakresie.

 

Informujemy mieszkańców gminy, że szacowaniem szkód łowieckich i wypłatą odszkodowań zajmować się będą zespoły składające się z: przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego,  przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Nowe przepisy zakładają, że niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.
Szacowanie szkód łowieckich – najistotniejsze zmiany

- wnioski o szacowanie szkód poszkodowani mają składać do dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich.
- wnioski powinny być zgłaszane w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody.
- wszystkie sprawy wszczęte i nie zakończone do dnia wejścia w życie nowych przepisów podlegają procedurom opartych na dotychczasowych zasadach.
- termin oględzin i szacowania ostatecznego ustalany jest przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego i o tym fakcie ma on obowiązek powiadomić poszkodowanego, jak również wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego, właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w ciągu trzech dni od daty otrzymania wniosku o oszacowanie szkody.
-szacowanie ostateczne przeprowadzone powinno być najpóźniej w dniu zbioru uszkodzonej uprawy. Z kolei o planowanym terminie sprzętu uszkodzonej uprawy jej właściciel lub posiadacz ma obowiązek zawiadomić, w formie pisemnej, dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego nie później niż na 7 dni przed planowanymi czynnościami zbioru.
- niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje czynności związanych z dokonaniem oględzin lub szacowania ostatecznego.
- koła łowieckie nie będą ponosiły kosztów udziału w szacowaniu przedstawiciela ośrodka doradztwa rolniczego.
do czasu wydania nowego rozporządzenia w tej kwestii, zastosowanie znajduje dotychczasowy druk szacowania szkód, który należy zaadaptować do nowych uwarunkowań (poniżej formularz do pobrania).

Wszystkie sprawy wszczęte i nie zakończone do dnia wejścia w życie nowych przepisów podlegają procedurom opartym na dotychczasowych zasadach.

Informacja za portalem Polskiego Związku Łowieckiego

Druk zgłoszenia szkody łowieckiej do Nadleśnictwa Rudnik - do pobrania na stronie nadleśnictwa
(Wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa bezpośrednio w siedzibie zarządcy obwodu (sekretariacie Nadleśnictwa Rudnik). Dopuszczalną formą jest przesłanie pocztą e-mail wypełnionego i podpisanego wniosku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do wysyłki  wniosku pocztą tradycyjną: Nadleśnictwo Rudnik
                                                                        ul. Rzeszowska 198
                                                                        37-420 Rudnik nad Sanem

Druk zgłoszenia szkody łowieckiej do Koła Łowieckiego "Jeleń" w Jeżowem - do pobrania
Adres do wysyłki  wniosku: Koło Łowieckie "Jeleń"
                                            Marcin Rychlak
                                            Groble 1 G
                                            37-430 Jeżowe

Druk zgłoszenia szkody łowieckiej do Koła Łowieckiego "Knieja" w Stalowej Woli - do pobrania
Adres do wysyłki wniosku: Koło Łowieckie "Knieja"
                                           37-450 Stalowa Wola,
                                           skrytka pocztowa 163

Druk zgłoszenia szkody łowieckiej do Koła Łowieckiego "Darz Bór" w Świerczowie - do pobrania
Adres do wysyłki wniosku: Koło Łowieckie "Darz Bór"
                                           Krzysztof Kowal
                                           ul. Łęgowa 93
                                           36-121 Wilcza Wola