Nadsański Bank Spółdzielczy
48 9430 1029 3000 0101 2000 0002

Na powyższe konto wpłacamy opłaty za:

  • podatek od: nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych
  • opłaty skarbowe
  • opłaty planistyczne
  • zajęcie pasa drogowego
  • koncesje alkoholowe
  • użytkowanie wieczyste
  • czynsze najmu i dzierżawny
  • wykupy działek i mieszkań
  • subwencje, dotacje, udziały gminy w podatkach

 

OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE:
Opłaty za odpady komunalne należy wpłacać na konto:
Nadsański Bank Spółdzielczy
65 9430 0006 3000 0101 2000 0072