Przypominamy, że 15-go maja 2018r. upływa  termin płatności za odpady komunalne i podatki (II rata 2018r. za  kwiecień, maj, czerwiec)

Prosimy o terminowe wpłaty (jak i o sprawdzenie wcześniejszych kwot wpłaty), bowiem po tej racie zostaną wystawione upomnienia, co niepotrzebnie obciąży dłużników dodatkowymi kosztami w wysokości 11,60 zł.