30 listopada 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. „Prace renowacyjne w zabytkowym  Parku Podworskim w Nowym Narcie – etap I”. Wykonawcą inwestycji będzie Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „FERAMENTA” Krzysztof Piela.

Po ponad roku intensywnych prac dobiegła końca realizacja jednej z kluczowych inwestycji realizowanych w Gminie Jeżowe pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżowe wraz z modernizacją i doposażeniem istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej”.

Rozpoczynamy kolejną inwestycję na ponad 10 mln złotych. Umowa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład podpisana.

W dniu 27 maja br. Wójt Gminy Jeżowe – Marek Stępak przy kontrasygnacie Skarbnika – Wiesława Łacha oraz Piotra Wałka i Wiesława Bełzaka reprezentujących firmę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Monterskich Budownictwa PRIMBUD Sp. z o. o. zawarli umowę na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gmina Jeżowe wraz z modernizacją i doposażeniem istniejącej infrastruktury wodno kanalizacyjnej”.