Gmina Jeżowe informuje, że w związku z robotami drogowymi w ramach zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Jeżowe poprzez przebudowę i rozbudowę dróg gminnych nr 102312R, 102315R, 102317R w msc. Jeżowe”, wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym od Samorządowej Szkoły Muzycznej do drogi wojewódzkiej Nr 878.

30 listopada 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. „Prace renowacyjne w zabytkowym  Parku Podworskim w Nowym Narcie" - etap I. Wykonawcą inwestycji będzie Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „FERAMENTA” Krzysztof Piela.

 

Przed nami kolejny obiecujący rok pod względem inwestycji drogowych, które mają realny wpływ na bezpieczeństwo naszych Mieszkańców.

W dniu dzisiejszym Marek Stępak - Wójt Gminy zawarł umowę z Przedsiębiorstwem MOLTER Sp z o.o. na realizację inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Jeżowe poprzez przebudowę i rozbudowę dróg gminnych nr 102312R, 102315R, 102317R w msc. Jeżowe”.

Po ponad roku intensywnych prac dobiegła końca realizacja jednej z kluczowych inwestycji realizowanych w Gminie Jeżowe pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżowe wraz z modernizacją i doposażeniem istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej”.

Wójt Gminy Jeżowe – Marek Stępak przy kontrasygnacie Skarbnika – Wiesława Łacha zawarł umowę na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w msc. Jeżowe Kameralne, Jata i Sójkowa”. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „FERAMENTA” Krzysztof Piela.