XXIV sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 24.01.2020 (piątek) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Wójt Gminy Jeżowe informuje, że  z dniem 1 stycznia 2020 r. ulega zmianie sposób naliczania oraz wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmianie ulega również wzór deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości.  

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.