W dniu 24 listopada 2017r. (piątek), w Urzędzie Gminy Jeżowe odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Jeżowe, początek sesji o godz. 9.00

W ostatnim okresie na terenie naszej Gminy odnotowujemy coraz więcej przypadków samowolnie biegających psów, które często stwarzają zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego oraz mieszkańców, a szczególnie dzieci.
Przypominamy, że właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody, zagrożenia i uciążliwości spowodowane ich zachowaniem

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Rzeszowie ogłasza w dniach 17-26 listopada 2017 r. akcję doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów odbędzie się w formie samolotowych zrzutów szczepionki doustnej. W okresie trwania akcji szczepienia lisów i przez 14 dni po jej zakończeniu, nie należy wypuszczać mięsożernych zwierząt domowych na tereny objęte akcją (dotyczy to również psów myśliwskich), a ponadto wstrzymać się od polowań.

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Jeżowe ogłosił przetarg na przebudowę drogi gminnej w Groblach o długości 710m. Droga składa się z dwóch odcinków (o długości 480m i 230m)  Budowa dłuższego z odcinków zostanie dofinansowana w 80 % z promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczonej na odbudowę dróg zniszczonych klęskami żywiołowym i powodziami, zaś wkład własny i koszt budowy krótszego odcinka zostanie sfinansowany z budżetu gminy Jeżowe.

6 listopada (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy, ropocznie się 47 nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jeżowe poświęcona zmianom budżetowym.
Porządek sesji na fotografii