Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem informuje, że dnia 29.04.2020r. (czwartek) od godz. 7:30 do godz 14:00, w miejscowości Jeżowe Podgórze (numery od 382B do 440B – strona północna) nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody spowodowana pracami firmy Budimex na sieci wodociągowej przy budowie drogi S-19 węzeł Podgórze.

Za utrudnienia przepraszamy.

XXXIX  nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 28.04.2021 (środa ) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

W związku z decyzją nr PSK.453.5.5.2021, wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku, dotyczącą warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Jeżowem, Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że:

  1. Nieznaczne przekroczenia dopuszczalnych związków fizykochemicznych w wodzie, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów, (zgodnie z decyzją: „...PPIS w Nisku po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi i uznaniu, że w/w przekroczenia wartości mętności, manganu, żelaza i amonowego jonu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, a wartość przekroczeń pozwala na zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Jeżowem do 31.12.2021 r.”).

Pełna terść komunikatu w formacie PDF

W związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Jeżowe", Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem informuje, że okresowo mogą nastąpić zakłócenia w ciągłości dostaw wody dla mieszkańców Gminy Jeżowe. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.