Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe Mirosław Bajek zaprasza na LXI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Jeżowe, która odbędzie się w dniu 10.08. 2018r tj.(piątek) o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

W dniu 3 sierpnia, Zastępca Wójta Gminy Jeżowe Stanisław Szot, ogłosił przetarg na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Sójkowej. Termin składania ofert przez zainteresowanych wykonawców do 20 sierpnia 2018r. Termin wykonania remontu do końca listopada 2018r.

27 lipca zakończyła się procedura przetargowa na przebudowę pierwszego piętra budynku szkolnego na Zanawsiu na potrzeby Samorządowej Szkoły Muzycznej. Najkorzystniejszą ofertę remontu budynku na kwotę blisko ćwierć miliona złotych złożyła firma Re-Mat Jana Kopacza z Jeżowego.

Wczoraj Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak dokonał wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego pn: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowem wraz z instalacją OZE", które w terminie do końca listopada 2019 r. zrealizuje firma Primbud Sp z o.o. z Niska za kwotę 12 mln 546 tys. zł.

LX nadzwyczaja sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się  w dniu 19.07. 2018r  tj.(czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.