SARDIAN

Zespół taneczny ,,Sardian"
W GCK Jeżowe działa młodzieżowy zespół taneczny Sardian. Zespół ten brał udział w wielu konkursach i przeglądach zespołów tanecznych. Powstał 4 listopada 1997 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Jeżowem, Inicjatorem jego powstania był dyr. Edward Chaber. W swojej działalności występował na wielu imprezach i przeglądach zespołów tanecznych, zdobywając wiele wyróżnień i nagród. Do najważniejszych należy wyróżnienie na festiwalu dziecięcych dziecięcych młodzieżowych zespołów tanecznych „ Figle Taneczne” Tarnobrzeg 1999 oraz IV miejsce na przeglądzie zespołów tanecznych „Lesko 2001”, wyróżnienie w międzywojewódzkim Konkursie Zespołów Tanecznych "Mikołajki 2003".
Zespół też corocznie uświetnia swoim występem imprezę plenerową „Wakacjonalia” w Jeżowem, jak też często koncertuje w bliższych i dalszych miejscowościach podkarpacia. Zespół specjalizuje się w tańcu nowoczesnym i współczesnym, często dla potrzeb imprez o charakterze patriotycznym wykonuje polskie tańce narodowe. Instruktorem i choreografem tanecznym zespołu w tym czasie była Stanisława Żak (lata 2004-2005). W maju 2004 roku zespół brał udział w kręceniu teledysku dla zespołu AD ASTRA.
W 2005 roku zespół nawiązał współpracę w ramach projektu "Słowanie w Europie - młodzieżowe impresje kulturalne" z bliźniaczym zespołem na Ukrainie - "Werhowynka" W ramach tago projektu zespół wyjechał do Drohobycza na tygodniowe warsztaty taneczne, podobne warsztaty zostały zrorganizowane także w Polsce w tygodniu poprzedzającym imprezę Słowianie w Europie. W ramach tych warsztatów zostało opracowane widowisko słowno muzyczno taneczne wystawione podczas imprezy lipcowej w Polsce. Te spektakl spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem publiczności oraz zyskał pochlebne opinie specjalistów i dziennikarzy.
Zespół od października 2005 prowadzony do września2006 roku przez choreografa - Agatę Pasek. W listopadzie 2005 roku brał udział w konkursie tańca rock and roll w Kolbuszowej "Arabeska 2005".
Od 2010 roku instruktorem tańca w GCK Jeżowe jest Pani Dominika Stachurska – młoda, pełna zapału i bardzo zdolna instruktorka a Zespół SARDIAN odnosi coraz to większe sukcesy.

Osiągnięcia Zespołu „SARDIAN” na przeglądach tanecznych.

1. Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych„Figle Taneczne” w Tarnobrzegu – WYRÓŻNIENIE (1999 r.)
2. Przegląd Zespołów Tanecznych „Lesko 2001” – IV MIEJSCE
3. VI Przegląd Zespołów Tańca Sportowego „Zapasy Taneczne 2011” w Stalowej Woli – I MIEJSCE w kategorii cheerleaderki oraz II MIEJSCE w kategorii dance-aerobic (17.02.2011 r.)
4. VII Wojewódzki Przegląd Zespołów Szkolnych „O Gęsię Pióro 2011” w Stalowej Woli – I MIEJSCE w kategorii taniec (19.05.2011 r.)
5. Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych „Pierwsze Kroki”w Głogowie Małopolskim – 2 WYRÓŻNIENIA (19.04.2012 r.)
6. VIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Szkolnych „O Gęsie Pióro 2012” w Stalowe Woli – I MIEJSCE w kategorii taniec (06.06.2012 r.)
7. VIII Przegląd Zespołów Tańca Sportowego „Zapasy Taneczne 2013” w Nisku – 3 MIEJSCE (grupa młodsza) (09.02.2013 r.)
8. XXI Przegląd Zespołów Tanecznych „Mikołajkowe Spotkania Taneczne” w Krośnie – II Miejsce (grupa starsza) (06.12.2013 r.)
9. IX Przegląd Zespołów Tańca Sportowego „Zapasy Taneczne 2014” w Nisku – NAGRODA MŁODZIEŻOWEGO JURY (grupa młodsza) (08.02.2013 r.)
10. X Przegląd Zespołów Tanecznych „Klaunada 2014” w Rakszawie – II MIEJSCE (grupa starsza) i III MIEJSCE (grupa młodsza)(28.02.2013 r.)
11. ........................
14 maja 2015

 


Kapela Ludowa "Jeżowianie"

Próby utworzenia kapeli ludowej w Jeżowem sięgają początku lat 80., prowadzone były przez długoletniego organistę Stanisława Wronę. Pod koniec lat 80. wznowili zabiegi w celu utworzenia kapeli, pracownik Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" Edward Piskor i Wojciech Kopacz. Zespół ten od początku swej działalności opierał się na kulturze lasowiackiej i tego typu utwory wykonywał. Za początek działalności obecnego zespołu, który w późniejszych latach przechodził przeobrażenia i osobowe i instytucjonalne można uznać pierwszą próbę artystyczną w dniu 4 lutego 1988 r. w której uczestniczyli: Antoni Piróg - akordeon, Eugeniusz Wojtak - klarnet, Wojciech Kopacz - skrzypce, Edward Piskor - skrzypce, Władysław Rychlak - perkusja.

Życzliwość prezesów Gminnej Spółdzielni i „Samopomoc Chłopska" pozwoliła zespołowi zaistnieć i trwać pod mecenatem Gminnej Spółdzielni do roku 1992. W 1992 roku instrumenty i stroje ludowe zostały odkupione od Gminnej Spółdzielni i odtąd zespół działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury, późniejszego Gminnego Centrum Kultury. Od czasu działalności w Gminnym Ośrodku Kultury Jeżowe zespół rozpoczyna intensywniejszą działalność nie tylko oprawiając artystycznie lokalne imprezy, ale zaczyna koncertować poza granicami gminy, dzięki czemu folklor jeżowskich „lasowiaków" zaczyna być znany i rozpoznawany w innych miejscowościach.Szczególnie intensywna działalność promująca zespół rozpoczęła się od roku 1996, kiedy kapela zaczęła koncertować od kilkunastu do kilkudziesięciu razy w roku, poszerzając coraz bardziej zasięg terytorialny swoich koncertów, tym samym umożliwiając poznanie folkloru, „jeżowiaków" w coraz dalszych zakątkach Podkarpacia. W roku 2000 po konsultacjach z Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie, zaprojektowano i uszyto dla kapeli ludowe stroje laso-wiackie, zgodne z tradycją regionu w części sfinansowane przez samorząd gminny. W tymże roku dokonano także bardzo istotnego przedsięwzięcia - udokumentowano utwory muzyczne kapeli na nośniku cyfrowym poprzez nagranie płyty „matki" w TDK w Tarnobrzegu i studiu „Pro Media". Płyta zespołu została nagrana w składzie: Wojciech Kopacz - skrzypce, Michał Mitrowski - trąbka, Stanisław Nienajadło - kontrabas, Eugeniusz Wojtak - klarnet i vocal, Zenon Wójtanowski - akordeon. Od tej pory można już było promować utwory kapeli także na antenie radiowej. Z wielką życzliwością podjęło się tego zadania Polskie Radio Rzeszów i czyni to po dzień dzisiejszy. Muzyka kapeli znalazła uznanie u słuchaczy, czego potwierdzeniem jest częste zajmowanie miejsc w pierwszej dziesiątce „Plebiscytu Kapel".   Obecny skład kapeli to: Wojciech Kopacz - skrzypce, Artur Majowicz - klarnet, Stanisław Nienajadło - kontrabas, Edward Piskor - skrzypce, Eugeniusz Wojtak - klarnet, skrzypce i vocal, Zenon Wojtanowski - akordeon.

 

Zespół Śpiewaczy "Jeżowianie"

Powstał z części członków Zespołu Obrzędowego „Wesela Jeżowskiego", a inauguracyjnym występem z repertuarem kolęd w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek 27 stycznia 2002 r. zapoczątkowały go panie: Janina Majowicz, Władysława Dąbek, Teresa Żak pod opieką Edwarda} Piskora i artystyczną Stanisława Nienajadły.

 Natomiast 30 czerwca 2003 roku w poszerzonej obsadzie nasze panie wystąpiły w VII Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Śpiewaczych - Tyczyn 2002. Po występie postanowiono sukcesywnie organizować spotkania robocze oraz intensywną pracę nad doborem i doskonaleniem repertuaru co spowodowało szersze zainteresowanie innych osób. Już na początku 2003 r. grupę tworzyło 17 osób. Obecnie zespół składa się z 12 osób: Mieczysław Bednarz, Tadeusz Bieniek, Teresa Chorzępa, Zdzisława Faryńska, Franciszek Gumieniak, Artur Majowicz, Janina Majowicz, Edward Skiba, Antoni So¬cha, Cecylia Szewc, Zofia Tabor, Maria Wos.

Zespól występował na wielu imprezach okolicznościowych oraz na przeglądach zespołów ludowych. Najważniejsze występy to: Tyczyn 2002, eliminacje śpiewacze w Dubiecku, występ zespołu na Ukrainie. Należy również wspomnieć, że niektóre koncerty Zespołu Śpiewaczego wspomaga kapela ludowa „Jeżowianie". W początkowym okresie działalności opiekę artystyczną sprawowali: Edward Piskor i Stanisław Nienajadło, od lutego 2004 zespół prowadzi Tadeusz Matyka. W 2007 roku członkowie zepołu spiewaczego załozyli Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jeżowskiej "Jeżowianie".
14 maja 2015

 

NO FEAR

"Zespół "No Fear" powstał w lipcu 2008 roku, debiutując i prezentując się szerszemu spectrum podczas Jeżowskich Wakacjonaliów lecz obecny skład
wykrystalizował się w czerwcu tego roku. Muzycznie, No Fear idzie w stronę energicznego, gitarowego rocka z dodatkiem klawiszowej subtelności,
czerpiąc swoje wzorce zarówno z legendarnych zespołów brytyjskiej sceny rockowej lat 70. oraz polskich zespołów, Konglomerat gustów, wizji i pomysłów
członków zespołu powoduje, że muzyka No Fear jest swoistego rodzaju wypadkową gustów każdego z nas.
Zespół zaprezentował się między innymi w Bojanowie, Leżajsku, Ulanowie, Kamieniu, Jeżowem, Nisku, Krzeszowie, Harasiukach a także Międzynarodowym
zlotcie motocyklowym "MoToZaUro Music" w Bałtowie.

Aktualny skład zespołu:
- Wokal - Grzegorz Cebula
- Gitara elektryczna - Dawid Grabiec
- Gitara basowa - Piotrek Misiak
- Perkusja - Dawid Chaber
- Instrumenty klawiszowe - Marek Wolak
- We wrześniu 2009 do zespołu dołączył, grający na gitarze Kuba Ligas"