Wczoraj w Groblach, w dniu 3 czerwca 2018 roku, odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania jednostce OSP w Groblach nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault Master i ratowniczego samochodu specjalnego Opel Vivaro jednostce OSP w Krzywdach. W trakcie uroczystości, obecny na niej wiceminister Marcin Warchoł, przekazał jednostkom OSP z gminy Jeżowe sprzęt medyczny zakupiony z Funduszu Sprawiedliwości utworzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

KOCHANE DZIECI !!!
Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam samych dobrych, radosnych chwil, uśmiechu i pogody ducha, świata pełnego dobroci, szczęścia, serdeczności i przyjaznych ludzi, a nadto wspaniałych przygód, abyście mogli odkrywać go wciąż na nowo. Niech szeroki uśmiech zagości na Waszych buziach i niech nigdy nie opuszcza Was dziecięca niewinność i ciekawość świata, a marzenia niech się zawsze spełnią…

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 18 maja 2018 r. przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnik ma obowiązek zgłoszenia pomocników, z którymi zawarł umowę o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS.

Zwycięstwem Zbigniewa Wyki - Sołtysa Sołectwa Jeżowe Kameralne i Sołectwa Jeżowe Kameralne zakończył się I etap (powiatowy) podkarpackiego plebiscytu na Sołtysa Roku 2018 i Sołectwo Roku 2018 organizowanego przez Gazetę Codzienną Nowiny. Plebiscytowi patronuje Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart i Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

W dniu 20 maja 2018 roku w Nowym Narcie był obchodzony Jubileusz 70 - lecia powstania i działalności Jednostki OSP Nowy Nart, w trakcie którego został poświęcony i przekazany jednostce nowy lekki samochód pożarniczy. Dzień świętowania Jubileuszu jednostki został połączony z obchodami Powiatowego Dnia Strażaka.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. M.B. Nieustającej Pomocy w Nowym Narcie, którą celebrował proboszcz parafii Ks. Mariusz Bajak wraz z  Ks. Grzegorzem Stępniem - proboszczem parafii w Cholewianej Górze.  Po Mszy Świętej na placu przy remizie OSP, odbyły się uroczystości poświęcenia i przekazania nowego samochodu strażackiego, zakupionego dla jednostki OSP Nowy Nart. Poświęcenia dokonał Ks. proboszcz Mariusz Bajak, a Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak przekazał kluczyki do samochodu pożarniczego na ręce Józefa Piroga - Prezesa OSP Nowy Nart  oraz Piotra Bajka - Naczelnika OSP Nowy Nart. Samochód został zakupiony ze środków własnych Gminy Jeżowe i z Funduszu Sołeckiego sołectwa Nowy Nart za 139 tys. 900zł. zł. (w tym 20 tys. zł. z Funduszu Sołeckiego sołectwa Nowy Nart). Ojcem Chrzestnym dla samochodu został Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe Mirosław Bajek, który nadał mu imię „Mieczysław”, na cześć zmarłego proboszcza parafii Nowy Nart Ks. Mieczysława Tomonia.

Szczególne wyróżnienie spotkało Jednostkę OSP Nowy Nart, która została odznaczona Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwałę w tej sprawie podjęło Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP

Z okazji Powiatowego Dnia Strażaka odznaczono zasłużonych i wyróżniających się Druhów odznaczeniami nadanymi przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych PR. Starosta Niżański Robert Bednarz wręczył wyróżnienia dla „Strażaka Powiatu Niżańskiego 2018”, którym został Dh. Kazimierz Miazga z OSP Jeżowe, natomiast wyróżnienie honorowe za wieloletnią działalność na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymał Dh. Michał Piędel z OSP Jeżowe.

Pełna lista odznaczonych w pliku do pobrania

Uroczystości jubileuszowe swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście w osobach: Marcin Warchoł - Wiceminister w Ministerstwie Sprawiedliwości, Mieczysław Golba - Senator RP, Zbigniew Chmielowiec - Poseł na Sejm RP. Senator Janinę Sagatowską i Posła Mieczysława Miazgę reprezentowali Dyrektorzy Biur. Ponadto wśród gości znaleźli się samorządowcy reprezentujący Samorząd Województwa Podkarpackiego, Powiat Rzeszowski i Powiat Niżański, burmistrzowie i wójtowie sąsiednich gmin i wszyscy radni Rady Gminy Jeżowe. Przedstawiciele zawodowych służb mundurowych byli reprezentowani przez Komendanta Powiatowego PSP w Nisku bryg. Krzysztofa Skrzypka, zaś strażaków ochotników reprezentowali: Jan Pac - Członek Zarządu Głównego ZOSP RP i  Gabriel Waliłko - Prezes Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP. W uroczystości uczestniczyli także reprezentanci strażaków z całego powiatu niżańskiego. W oficjalnej i liturgicznej części uroczystości wystąpiła Orkiestra Dęta Gminy Jeżowe, a po wspólnym obiedzie Jubilatom i Gościom czas umiliła kapela ludowa "Jeżowianie"

Uroczystość, we współpracy z Gminą Jeżowe i GCK Jeżowe, zorganizowała jednostka OSP Nowy Nart

Fot. Zbigniew Bednarz