Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak ogłosił przetarg na wykonanie zadania pn. Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem na terenie Gminy Jeżowe.

Wczoraj w naszej gminie odbyło się uroczyste sadzenie drzew miododajnych w ramach realizowanej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego inicjatywy „100 drzew na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”.

Od 1 stycznia 2019 r. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy ustawowo odpowiada za wykonywanie obliczeń i prognoz jakości powietrza dla terytorium Polski.
Prognozy jakości powietrza prezentowane są na stronie http://ios.edu.pl/jakosc-powietrza/

W niedzielę 24 marca 2019 r. na terenie gminy Jeżowe obędą się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. Wczoraj na X Sesji Rady Gminy Jeżowe, Wójt Marek Stępak oraz Przewodniczący Rady Gminy Marian Koc podziękowali sołtysom, którzy zakończyli swoją służbę na rzecz samorządu gminy, wręczając im pamiątkowe listy oraz symboliczne prezenty.

19 marca to bardzo ważna data dla całego naszego społeczeństwa, bowiem mija 465 lat od założenia miejscowości Jeżowe. Taki dzień jak dziś, skłania do zadumy, refleksji i historycznego podsumowania ludzkich działań, inicjatyw na rzecz drugiego człowieka, na rzecz swojej miejscowości.  Warto zatrzymać się i wrócić myślami do tego momentu, w którym  wszystko się zaczęło.