Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak przekazuje kolejną dobrą wiadomość! W środę, 27 września, w Auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku odbyło się uroczyste wręczenie promes dla Powiatu Niżańskiego i Gmin na dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.