Jeżowe - Zaborczyny - położone tuż przy granicy z gminą Kamień. W najbliższym czasie zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej. W sołectwie wielu mieszkańców zajmuje się wytwarzaniem wyrobów z wikliny. Przez teren sołectwa planowana jest budowa kolei szybkich prędkości.

Sołtys: Stanisław Łach

Liczba mieszkańców: 139 (stan na 31 grudnia 2023)