Sołtys: Stanisław Łach

Liczba mieszkańców: 135 (stan na 31 grudnia 2016)