Sołtys: Stanisław Łach

Liczba mieszkańców: 142 (stan na 31 grudnia 2017)