Sołtys: Anna Błądek

Powierzchnia: 2,82 km²

Liczba mieszkańców: 148  (stan na 31 grudnia 2017)