Pogorzałka – Pierwsze wzmianki o miejscowości Pogorzałka pochodzą z 1760 roku z księgi metrykalnej, gdzie występuje ona jako wieś królewska, a w 1764 jako pole i wieś. Miejscowość położona przy drodze powiatowej pomiędzy Cholewianą Górą a Jatą, stanowi odrębne sołectwo, gospodarczo i społecznie związana z Cholewianą Górą. W sołectwie znajduje się świetlica wiejska. W pobliżu sołectwa znajdują się duże obszary leśne, chętnie odwiedzane przez grzybiarzy z okolicznych miejscowości, znajdują się duże obszary gruntów gminnych możliwych do przeznaczenia na cele zabudowy mieszkaniowej lub cele społeczne. Miejscowość o takiej samej nazwie znajduje się w województwie opolskim. Administracyjnie wieś jest jeną z ulic Cholewianej Góry.

 

Sołtys: Anna Błądek

Powierzchnia: 2,82 km²

Liczba mieszkańców: 137 (stan na 31 grudnia 2023)