Parafia Groble powstała 25 lipca 1982 r. dekretem biskupa I. Tokarczuka. Inicjatywa budowy nowego kościoła wyszła od ks. kan. Józefa Wilka rezydenta i rodaka wsi Groble oraz od komitetu budowy kościoła, który zawiązał się pod przewodnictwem tegoż kapłana. Prace przygotowawcze rozpoczęto poświęceniem krzyża na placu przeznaczonym pod budowę kościoła. Poświęcenia krzyża dokonał ks. kan. Hejnosz proboszcz parafii Łętownia. Groble należały do parafii Łętownia. Akt erekcyjny parafii nosi datę 2 kwietnia 1981 r. Już w kwietniu rozpoczęto prace przy wykopach fundamentów pod kościół i zalano ławy. W maju 1981 r. wzniesiono mury do wysokości 2 m. W sierpniu 1981 r. otrzymano zezwolenie władz wojewódzkich na budowę kościoła wg projektu architekta inż. Romana Gorczycy z Rzeszowa. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał dnia 12 listopada 1981 roku bp I. Tokarczuk. W dziele budowy kościoła zasłużonymi byli księża: ks. kan. Józef Wilk, ks. kan. Roman Hejnosz oraz ks. wikariusz z Łętowni Czesław Jaworski. Kierownikami budowy i nadzoru technicznego byli: Józef Węglarz i Antoni Sztaba, mieszkańcy Grobel. Styl kościoła tradycyjny nadwiślański. Kościół zbudowany z cegieł, strop drewniany kasetonowy. Ołtarz główny: Figura Najśw. Serca Pana Jezusa z drzewa wysokości 180 cm polichromowana wraz z kompozycją. Dwa boczne ołtarze: Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz św. Józefa. Obrazy malowane na płótnie, oprawa rzeźbiona w drzewie. Parafia posiada akta parafialne od roku 1929.