Tydzień temu Wójt Gminy Jeżowe poinformował o wysokości dotacji dla klubów sportowych przyznanych przez Radę Gminy na 2018r. Po raz pierwszy na liście dotowanych klubów znalazł się powstały w grudniu 2017 r. Klub Kolarski Jeżowe.

W ostatnim roku, pośród domów w Jeżowem-Kowalach, powstało Anielskie Centrum Integracji pod patronatem Matki Bożej, Królowej Aniołów z Gietrzwałdu. Na jednym podwórku znajduje się Anielskie Przedszkole Integracyjne i Dom Pomocy Społecznej. Centrum będzie miejscem spotkania „Polskiej Przyszłości” z pokoleniem „Żywej Historii”, czyli doskonale wpisuje się w hasło i założenia Gminy Jeżowe - „Tradycja na jutro”.

W roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę udostępniamy naszym czytelnikom Mapę Taktyczną Polski z 1938 roku. Mapa została wykonana przez Wojskowy Instytut Geograficzny w Warszawie. Jej oryginalne arkusze w 2014r. zostały zdigitalizowane (ostatnia modyfikacja listopad 2017r) i umieszczone w archiwum cyfrowym Uniwersytetu Jagiellońskiego  - Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Od dnia dzisiejszego lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i pracownicy personelu administracyjnego rozpoczęli pracę w wyremontowanym, poświęconym i oddanym dla użytku mieszkańców gminy i kadry medycznej budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia

Dyrektor Zespołu Szkół w Jeżowem Stanisław Haduch, kadra dydaktyczno-wychowawcza i uczniowie zapraszają na Dzień Otwarty szkoły, który odbędzie się w dniu 20 marca.

Szczegóły na plakacie