Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Rzeszowa kończy najważniejszą dla bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów inwestycję przy drodze krajowej nr 19 na odcinku Jeżowe - Kamień. Od dwóch dni firma kładzie nawierzchniową warstwę bitumiczną ścieżki w dwóch kolorach: czarną dla ruchu rowerowego i ciemno-jeżynową dla ruchu pieszego. Jutro ścieżka o szerokości 3,5 metra będzie gotowa na całej swojej długości 1680 metrów.

Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak dokonał wyboru dostawcy lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Strazy Pożarnej w Starym Narcie w II przetargu na jego zakup.

W dniu 17 października 2018 r. w Samorządowej Szkole Muzycznej I stopnia  w Jeżowem odbyło się uroczyste przekazanie zmodernizowanych pomieszczeń tej placówki artystycznej,  kształcącej muzycznie dzieci z terenu naszej gminy i jej okolic.

Wczoraj trafił do dystrybucji najnowszy - 37 numer "Gazety Jeżowskiej". W numerze m.in. sportowe sukcesy Anny Sabat, informacje o konkursach, wydarzeniach kulturalnych, pracach remontowych i inwestycyjnych w gminie Jeżowe.

Informujemy mieszkańców gminy Jeżowe, że od dwóch lat jest aktywna Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie mieszkańcy drogą internetową mogą zaznaczać miejsca z opisem typu zagrożenia, którymi powinna zainteresować się policja.