Przypominamy o zbiórce zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w dnu: 31 marzec 2020r. (tj. wtorek) – zbiórka obejmuje wszystkie miejscowości znajdujące się w gminie Jeżowe.

Szanowni mieszkańcy, w ostatnim okresie na terenie Gminy Jeżowe nasiliło się zjawisko dużej ilości psów, które bez żadnego nadzoru wałęsają się po drogach i ulicach stanowiąc zagrożenie dla mieszkańców, a w szczególności dla dzieci.

W dniu dzisiejszym przypada 466 rocznica założenia miejscowości Jeżowe. Na kartach jej historii zapisały się zarówno czasy zniewolenia, niedostatku, jak i  dobrobytu, rozwoju gospodarczego. To lata ciężkiej pracy, wysiłku, starań, zaangażowania i poświęcenia wielu osób.

Przypominamy o zbiórce odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon w dniach:

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa wszystkim Paniom i Panom Sołtysom z terenu Gminy Jeżowe składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia planów i zamierzeń zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, a także satysfakcji z wypełniania powierzonych funkcji.