DDP jest ośrodkiem wsparcia, ze świadczeń którego od 18 listopada 2019 r. korzystają osoby starsze, samotne, niepełnosprawne będące mieszkańcami Gminy Jeżowe.

Wykonawca przebudowy drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów - Jeżowe - Kopki informuje o planowanym na dzień 28.11.2019 r. (od godz. 0:00 do godz. 24:00) zamknięciu dla ruchu pojazdów skrzyżowania drogi krajowej nr 19 z drogą wojewódzką nr 861 w Jeżowem i wyznaczeniu objazdów.

W dniu 11 listopada w Jeżowem odbyły się Gminne Obchody 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak oraz Przewodniczący Rady Gminy Marian Koc złożyli Panu Edwardowi Szotowi serdeczne podziękowania za długie lata sumiennej, uczciwej i odpowiedzialnej pracy na stanowisku Przewodniczącego Leśnej Wspólnoty Gruntowo Serwitutowej wsi Jeżowe.