Informujemy, iż 30 czerwca upływa termin zgłoszenia źródeł ciepła i źródeł spalania do CEEB uruchomionych przed 1 lipca 2021r.

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego ma obowiązek złożenia deklaracji do CEEB. Oznacza to wprost, że każdy ma obowiązek poinformowania, czym ogrzewa dom. Jeśli tego nie zrobi, grozi mu kara grzywny. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy budynków w całej Polsce.

Pracownicy Urzędu Gminy Jeżowe wraz z pracownikami Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeżowem włączyli się w akcję „Czysty Powiat Niżański”.

W dniu 12 maja grupa pracowników wyszła w teren posprzątać odcinek rzeki Jeżówka i drogi gminne. Zbierali śmieci znajdujące się bezpośrednio na powierzchni wody lub na nawisach przybrzeżnych, poboczach dróg, rowach, w parku oraz na placu zabaw i w okolicach zalewu.

W dniu 15 maja 2022 r. (niedziela), obędzie się Jubileusz 110-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżowem  oraz Gminny Dzień Strażaka w Jeżowem.

POŻYCZKI dla osób nieposiadających zatrudnienia, biernych zawodowo lub pracujących w wieku 30 lat i więcej, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. podkarpackiego.

Dokładnie 41 lat temu, 13 maja 1981 r. o godzinie 17:19, na placu św. Piotra w Rzymie doszło do zamachu na życie Jana Pawła II. Strzał oddał 23- letni Turek Mehmet Ali Agca. Ciężko raniony Papież został natychmiast przewieziony do kliniki w Gemelii, gdzie przez kilka godzin trwała walka o jego życie. Po 3 miesiącach Ojciec Święty opuścił klinikę.

Papież często wspominał, iż swoje ocalenie zawdzięcza Matce Boskiej Fatimskiej, której liturgiczne wspomnienie przypada właśnie w dzień zamachu. Jan Paweł II powiedział: „Nie wiem, kto włożył pistolet w rękę strzelca, wiem jednak, kto zmienił lot kuli”.

 

Przy okazji dzisiejszej rocznicy warto powrócić do nauk i myśli, które pozostawił nam po sobie Jan Paweł II.