25 września podczas sesji Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak podziękował Panu Markowi Sękielowi  za efektywną współpracę w okresie pełnienia funkcji Dyrektora Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Jeżowem w latach 2015-2020.

Zawiadomienie - informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 ze zm.) na okres 60 dni (od dnia 29.09.2020 r. do dnia 30.11.2020 r.)  

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert pod hasłem „1918 i 1920 Pamiętamy”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych zasadami segregacji odpadów na szkolenie
e-learningowe pn. „Jak prawidłowo segregować odpady w gospodarstwie domowym?”.