Już w niedzielę 12 lipca br. II tura wyborów prezydenckich.

Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7:00 do 21:00.

W związku z wystąpieniem na terenie naszej Gminy deszczy nawalnych informuję o możliwości złożenia wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem informuje, że dnia 10.07.2020r (piątek) od godz. 8:00 do godz 13:00, w miejscowości Jeżowe Zaborczyny, nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana pracami na sieci wodociągowej.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło II turę bitwy o wozy! Rozdanych zostanie aż 49 pojazdów ratowniczo-gaśniczych.