Trwają prace związane z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych w ramach zadania pn.: „Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeżowe”. Zadanie realizuje firma PVTEC Polska Sp. z o.o z siedzibą w Ostrowie.

Kolonia KRUS

miejsce kolonii: Biały Dunajec,    termin kolonii: 21.08.2019 r. – 31.08.2019r. liczba miejsc: 15

Wójt Gminy Jeżowe  informuje, iż od środy tj. 19 czerwca 2019 roku rozpocznie się odkomarzanie terenów wzdłuż wewnętrznych dróg gminnych, które nie zostały objęte akcją odkomarzania w dniach 13-17 czerwca b.r.

Drodzy Uczniowie, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice, Pracownicy administracji szkolnej.

9 czerwca 2019 roku odbyła się kolejna czwarta edycja Festiwalu Kultury Historycznej LASOVIANA w Jeżowem. Organizatorem tej imprezy było Gminne Centrum Kultury w Jeżowem. Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak.