Szkółka Leśna w Świerczowie oferuje w promocyjnej ofercie sprzedaży:

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom i Pracownikom zatrudnionym w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jeżowe  składamy najlepsze życzenia, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej.

W niedzielę 13 października odbędą się wybory parlamentarne, w tym dniu wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Uprawnieni do głosowania są pełnoletni obywatele, którzy zostali wpisani do rejestru wyborców.

WAŻNE:

Prezes Rady Ministrów na podstawie art.16 ust.1 ustawy  z dnia 10 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz.796) podpisał Zarządzenie: Nr 197 z dnia 7 października 2019 r . w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (BRAVO-CRP)  na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących od dnia 10 października 2019 r. od godz. 00:01 do dnia 14 października 2019 r. do godz. 23:59.