W ubiegłym tygodniu firma Korem z Jeżowego rozpoczęła budowę kanalizacji sanitarnej  w Nowym Narcie. Przetarg pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Nart i Stary Nart w Gminie Jeżowe" został rozstrzygnięty 26 lutego. Umowa pomiędzy Gminą Jeżowe reprezentowaną przez Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka i Skarbnika Gminy Wiesława Łach, a ZRB "Korem" Kazimierz Koc Spółka Jawna reprezentowaną przez Kazimierza i Krzysztofa Koc na wykonanie tego zadania za kwotę 4mln 950 tys. zł została zawarta 15 marca.

Wczoraj w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie jednostki samorządu terytorialnego otrzymały promesy opiewające na kwotę 11,6 mln zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w latach 2010-2017.

Wczoraj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Nisko Południe - Jeżowe Podgórze o dł. ok. 11,5 km. Odcinek ten zbuduje firma STRABAG Sp. z o. o, która zaoferowała kwotę 295 mln 498 tys. zł za zrealizowanie inwestycji w terminie 34 miesięcy.

ZPUH Feramenta z Kamienia od początku wiosny remontuje i przebudowuje drogi gminne w ramach przetargu rozstrzygniętego pod koniec stycznia. Do końca I półrocza przebudowanych zostanie 10 dróg i dwa place gminne za kwotę 964 tys. 264 zł. Na części dróg objętych przetargiem trwają prace przygotowawcze i budowa odwodnienia, na innych wykonano już podbudowę z tłucznia, a na części (jak w Groblach na 458 metrowej drodze Murowanka i na dwóch krótkich drogach w Zaborczynach) kładziona jest pierwsza, wiążąca warstwa asfaltu.

W dniu wczorajszym Marek Stępak - Wójt Gminy Jeżowe  i Zdzisław Molter - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa MOLTER zawarli umowę na przebudowę drogi gminnej w Groblach (ulica Nowa) Umowa jest konsekwencją przetargu i określa termin przebudowy tej drogi o długości 573 metrów w terminie do końca sierpnia za kwotę 526 tys. 286 złotych.