Zakończyła się modernizacja energetyczna budynku szkoły Zespołu Szkół w Jeżowem, w ramach której wykonano m.in.: docieplenie budynku, izolację i docieplenie ścian piwnic, wymianę okien, wymianę instalacji c.o., oświetlenia, wymianę obróbek blacharskich, wymianę pokrycia dachowego z remontem kominów, montaż instalacji odgromowej i wykonanie elewacji.

29 listopada 2017 r. odbyły się ostatnie zajęcia nauki pływania w ramach projektu pn. „Jeżowe– Umiem pływać 2017”. W drugiej turze z bezpłatnych zajęć skorzystało 86 uczniów klas II-III szkół podstawowych. W tegorocznej edycji programu udział wzięło łącznie 165 uczniów. Projekt realizowany był w dwóch turach. Pierwsza w okresie luty – maj 2017, druga wrzesień – listopad 2017r.

 

Od 1 września 2016 roku Zespół Szkół w Jeżowem w ramach programu Erasmus + realizuje 27-miesięczny międzynarodowy projekt pod nazwą „Nić Ariadny – jak wybrać najlepszą drogę z europejskiego labiryntu kształcenia”, oparty na współpracy i wymianie zagranicznej szkół. W projekcie bierze udział szkoła średnia z Jeżowego, szkoły z Węgier, Niemiec i Łotwy, a podsumowujące projekt międzynarodowe spotkanie odbędzie się w Belgii. Projekt ma na celu podniesienie świadomości uczniów odnośnie znaczenia wspólnego europejskiego szkolenia na rynku pracy.

Rusza IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”. W tym roku akcja informacyjna koncentruje się wokół oszczędności surowców wtórnych, zwłaszcza metali obecnych w odpadach opakowaniowych, komunalnych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W IV edycji konkursu, ogólnodostępna jest nowa gra edukacyjna pt: „Liga Elektrorecyklingu” . To aplikacja która ma nas uczyć selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu surowców wtórnych zawartych w elektroodpadach. Konkurs został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa.

Urząd Marszałkowski w grudniu podsumuje kolejną akcję edukacyjną na rzecz ochrony środowiska. Rozstrzygnie konkurs dla dzieci i młodzieży w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i akumulatorów. Celem odbywającej się od kilku lat akcji jest poszerzenie wiedzy i świadomości społeczeństwa, a przede wszystkim dzieci o zagrożeniach, jakie niosą ze sobą odpady w postaci zużytych baterii.