Wzorem lat ubiegłych w dniu 12 kwietnia 2019 r w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżowem, odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Przed Wami jeden z najważniejszych momentów edukacyjnych w życiu, egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty.

Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do innych form wychowania przedszkolnego, a także do klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Jeżowe.

Zespół Szkół w Jeżowem Centrum od września 2018 roku cieszy się nową pracownią przyrodniczą z nowoczesnym zapleczem technicznym i różnorodnymi środkami dydaktycznymi, która została sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach projektu „Edukacja ekologiczna. Konkurs – rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.”

Dokładnie 100 lat temu, w nocy z 21 na 22 listopada 1918 roku, po 146 latach zaboru austrackiego, Lwów z powrotem znalazł się w rękach polskich obroniony przez Lwowskie Orlęta. Historia Orląt Lwowskich do dziś jest aktualna. Niestety nie w cnotach Polaków, ale w ich wadach. Sto lat temu we Lwowie do obrony polskiej niepodległości stanęła tylko młodzież.