W Urzędzie Gminy Jeżowe 29 sierpnia 2019 r. odbyło się wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Z rąk Wójta Gminy Jeżowe  Marka Stępaka otrzymały go, po złożeniu uroczystego ślubowania, nauczyciel  Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Cholewianej Górze Pani Sabina Szabat oraz nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem – Kameralnem Pani Renata Łyko.

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Szkół, Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Drodzy Uczniowie, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice, Pracownicy administracji szkolnej.