15 września miało miejsce uroczyste przekazanie inwestycji o ogromnym znaczeniu dla mieszkańców Gminy Jeżowe, jakim była przebudowa drogi gminnej "Poddaństwo" Nr 102301R od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Jeżowe. To wyjątkowe wydarzenie zostało uświetnione obecnością Wiceministra Infrastruktury, Pana Rafała Webera, który przyczynił się do pomyślnego zrealizowania tego przedsięwzięcia.

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Jeżowe,

Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak pragnie przekazać informację o zakończeniu inwestycji drogowej, która przyniesie znaczną poprawę infrastruktury drogowej w miejscowości Jeżowe.

 

Obecnie na terenie gminy Jeżowe dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizowana jest inwestycja drogowa pn. „Przebudowa drogi gminnej "Poddaństwo" Nr 102301R od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Jeżowe – Gmina Jeżowe” wraz z wykonaniem wyniesionego przejścia dla pieszych z doświetleniem.

 

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno Drogowego M-Via- Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli. Koszt realizacji zadania, zgodnie z podpisaną umową wynosi 2.089.895,40 zł. Inwestycja dofinansowana jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.263.531,00 zł.