W 1603 r. król Zygmunt III wyraził zgodę na utworzenie parafii katolickiej w niedawno założonej wsi królewskiej Jeżowa(e). W tymże roku bp krakowski Bernard Maciejowski dokonał erekcji parafii Jeżowa(e) przy filialnej kaplicy Rudnika p.w. Narodzenia NMP dla wsi Jeżowa(e) i Kamień. Kaplica uległa zniszczeniu z niewiadomych przyczyn. Ks. Marcin Balicki zbudował w r. 1720 nowy, większy kościół modrzewiowy. Obecnie kościół ten znajduje sią w Zarzeczu k. Niska. Nowy kościół poświęcił biskup sufragan krakowski Michał Winnicki. Kościół okazał się za mały. Ks. Józef Tokarski rozpoczął w r. 1914 budowę nowego kościoła. Projektantem był inż. Majerski z Przemyśla. I wojna światowa przerwała budowę świątyni. Na nowo podjął ją ks. Jan Swół w r. 1923. Po ukończeniu kościół poświęcił w r. 1928 biskup sufragan przemyski Józef Fischer. Od 1948 r. do chwili obecnej uzupełnia się prace przy kościele. Zbudowano dzwonnicę, sprawiono trzy dzwony. Cmentarz grzebalny ogrodzono siatką. Zbudowano stylową kaplicę cmentarną, postawiono pomnik - figurę Chrystusa Zmartwychwstałego. W roku bieżącym postawiono pomnik poległym i pomordowanym w latach 1918 do 1988. W Jeżowem - Kameralne zbudowano kaplicę - kościół. W 1985 r. zbudowano nowę plebanię. Parafia posiada akta parafialne od 1828 r.

Strona internetowa