• Jeżowe - cmentarz parafialny - nr rej. 386/A - Cmentarz rzymskokatolicki i ewangelicko-augsburski w Jeżowem zajmuje pow. około 2,9 ha, administratorem jest Parafia Narodzenia NPM w Jeżowem; założony w końcu XVIII w. na planie wydłużonego prostokąta z główną aleją na osi wejścia – umieszczonego w krótszym boku, układ grobów regularny, rzędowy, w części centralnej zlokalizowana została (współcześnie) kaplica cmentarna. Cmentarz pierwotnie dzielił się na części rzymskokatolicką i część ewangelicko-augsburską, od 1945 r. jest wyłącznie rzymsko-katolicki. Nagrobki ewangelickie kolonistów niemieckich (z czasów kolonizacji józefińskiej) zostały zniszczone, zachowała się niewielka liczba nagrobków kamiennych i żeliwnych krzyży z końca XIX wieku i początku XX wieku, zachowało się też kilka mogił żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. Starodrzew stanowią dęby z niewielką domieszką lipy. Główne skupiska drzew znajdują się wzdłuż ogrodzenia i w części centralnej cmentarza.

  • Jata - cmentarz parafialny - nr rej. 387/A - Cmentarz rzymskokatolicki w miejscowości Jata objęty został ochroną w granicach ogrodzenia z 1988 r. tj. około 0,7 ha. Administratorem jest Parafia MB Różańcowej; założony w 1919 roku na planie zbliżonym do trapezu, główna aleja na osi wejścia, układ mogił regularny, rzędowy: nagrobki z okresu międzywojennego eklektyczne lub ludowe (bardzo nieliczne). Brak starodrzewu, zadrzewienie stanowią brzozy, lipy i kasztanowce.

  • Jeżowe – kościół parafialny p. w. NMP, murowany (1914 - 1923);

  • Jeżowe – dawna plebania murowana (1823 – 1824);

  • Jeżowe – kapliczka drewniana przy domu nr 173 z końca XIX wieku;

  • Sibigi – kapliczka murowana przy budynku nr 136;

  • Zalesie – kapliczka drewniana przy domu nr 81 z 1868 r.

  • Nowy Nart – kościół parafialny z 1922 r.