Dnia 26 maja br. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych dla zadań pn.:

 

  1. Budowa dróg gminnych publicznych „Jeżowe Centrum I i II” od km 0+000 do km 1+239 oraz od km 0+000 do km 0+168 miejscowości Jeżowe, gmina Jeżowe”

  2. Budowa drogi gminnej publicznej od km 0+000 do km 0+560 w miejscowości Cholewiana Góra, gmina Jeżowe”

  3. Budowa drogi gminnej publicznej „Groble” od km 0+000 do km 0+340 w miejscowości Groble, gmina Jeżowe”

 

Obecnie na terenie gminy Jeżowe dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizowane są trzy inwestycje drogowe.

W dniu wczorajszym, tj. 21 kwietnia, Pan Premier Mateusz Morawiecki przyznał kolejne środki na remont i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych), w ramach którego Gmina Jeżowe na budowę trzech nowych dróg otrzymała dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych, tj. w kwocie 3 325 655,82 zł.

W dniu 12 maja w budynku Urzędu Gminy Jeżowe została podpisana umowa na budowę nowych dróg gminnych obejmująca zadania pn.: