W skład sołectwa wchodzą:

  1. Ludwiki
  2. Kąty

Sołtys: Henryk Cyrana

Powierzchnia: 4,21 km²

Liczba mieszkańców: 541  (stan na 31 grudnia 2017)