Nowy Nart – Pierwsza wzmianka o Nowym Narcie pojawia się w połowie XIX wieku w „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”. Lakoniczna informacja mówi, że wieś leżała w dolinie, na terenie piaszczystej puszczy sandomierskiej pokrytej borami. Wieś Nowy Nart powstała na drodze karczunku terenów leśnych w II poł. XVIII w. W XIX i na pocz. XX wieku wieś była własnością rodu Rylskich, którzy posiadali w niej swój
dwór. Jedna z właścicielek Nowego Nartu, Jadwiga Dolańska z domu Rylska, ufundowała w 1905 r. kościół pw. MB Nieustającej Pomocy. W 1918 r. Nowy Nart przeszedł na własność barona Jana Albina Goetza z Okocimia, który ufundował beneficjum dla probostwa w tej miejscowości.

 

W styczniu 1922 r. erygowano samodzielną parafię w Nowym Narcie. Pierwszy kościół zbudowany w roku 1905 z cegły palonej, o sklepieniu drewnianym, kryty blachą, kosztem Jadwigi z Ryskich Dolańskiej, ówczesnej właścicielki Nowego Nartu. W maju 1986 roku został wpisany do rejestru zabytków. W 1950 r. kościół został rozbudowany staraniem ks. Stanisława Capeckiego. Pod koniec lat 90-tych XX w. podjęto decyzję o budowie nowego budynku sakralnego. Kościół parafialny pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy wybudowano w latach 1998-2005. Nad całością prac czuwał ks. Mieczysław Tomoń. Po II wojnie światowej z dawnego dworu został park podworski z charakterystycznym starodrzewiem. Park obecnie należy do gminy Jeżowe, znajduje się w centrum miejscowości Nowy Nart. Park położony jest obok nowego kościoła parafialnego. Park jest jedną z atrakcji na szlaku rowerowym ATR (Atrakcje Turystyczne Regionu). W budynku remizy znajduje się Dzienny Dom Pomocy Społecznej, tam też ma siedzibę Ochotnicza Straż Pożarna założona w po II wojnie w 1948 roku.

 

Sołtys: Szczepan Kopeć

Powierzchnia: 25,83 km²

Liczba mieszkańców: 454  (stan na 31 grudnia 2023)