W ubiegłym tygodniu miał miejsce odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2602R Stary Nart – Gwoździec w miejscowości Stary Nart”.

Przedmiotowa inwestycja polegała na budowie lewostronnej drogi dla pieszych usytuowanego wzdłuż drogi powiatowej w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu. Łączna długość odcinka drogi dla pieszych objętego budową wynosiła 514 m.b.

Z zadowoleniem informujemy, że Gmina Jeżowe została wyróżniona i pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które zostaną przeznaczone na modernizację dróg gminnych. Skuteczna alokacja tych środków pozwoli na realizację kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w regionie, które będą służyły mieszkańcom przez wiele lat.