W skład sołectwa wchodzą dwie części:  Centrum i Zanawsia (Zabłonie)

Sołtys: Tomasz Kozak

Powierzchnia: 12,24 km²

Liczba mieszkańców: 1641  (stan na 31 grudnia 2017)