Klub Kolarski Jeżowe w Jeżowem
adres: Jeżowe 178, 37 - 430 Jeżowe
Prezes: Bogdan Kozłowski
Regon: 369305914

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Stary Nart
adres: Stary Nart 57,  37 - 430 Jeżowe
Prezes: Aldona Klecha
KRS: 0000614931

Centrum Realizacji Inicjatyw "Animus" w Jeżowem
Adres: Jeżowe 395 A, 37-430 Jeżowe
Prezes: Zbigniew Bednarz
KRS 409024

Niezależne Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „PUŁAP” w Jeżowem
37-430 Jeżowe, Jeżowe 618A
Prezes: Rafał Walczyk
KRS 0000465065

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Lokalnej „Nadzieja”
adres: 37-430 Jeżowe 54
Prezes: Anna Stec
KRS - 0000355484