Od 1 lipca 2021 roku, każdy właściciel i zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Dla budynków istniejących właściciel i zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Dla budynków istniejących właściciel lub zarządca ma obowiązek złożyć deklarację do dnia 30.06.2022 r.
Dla nowo powstałych budynków termin wynosi 14 dni licząc od daty uruchomienia nowego źródła ciepła.

Przypominamy, iż osobom które w 2021 roku poniosły wydatki związane z termomodernizacją swojego budynku, mogą odliczyć je w rocznych rozliczeniach PIT za 2022 rok. Odbywać się to będzie w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej.

 

Od 1 lipca każdy właściciel i zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Oznacza to wprost, że każdy ma obowiązek poinformowania, czym ogrzewa dom. Jeśli tego nie zrobi, grozi mu kara grzywny. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy budynków w całej Polsce.