Jeżowe - Podgórze jest największym sołectwem w gminie. W tym sołectwie znajduję się kościelna góra, miejsce w którym już w 1603 roku powstała pierwsza parafia we wsi Jeżów pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Obecnie w miejscu pierwszego kościoła ufundowana została kapliczka poświęcona Matce Bożej Wniebowziętej. W sołectwie znajduje się węzeł komunikacyjny drogi ekspresowej S 19., działa szkoła podstawowa. Na terenie sołectwa znajduje się ujęcie wody, Stacja Uzdatniania Wody zaopatrująca mieszkańców gminy w wodę, ma swoją siedzibę Zakład Gospodarki Komunalnej oraz gminna oczyszczalnia ścieków.

 

W skład sołectwa wchodzą:

  1. Grądy
  2. Pikuły
  3. Podborczyny
  4. Poddaństwo
  5. Podgórze
  6. Podolszyny
  7. Zanawsie / Zabłonie
  8. Zaolszyny

Sołtys: Józef Głuszak

Powierzchnia: 14,3 km²

Liczba mieszkańców: 1854 (stan na 31 grudnia 2023)