Trwają prace związane z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych w ramach zadania pn.: „Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeżowe”. Zadanie realizuje firma PVTEC Polska Sp. z o.o z siedzibą w Ostrowie.

Mikroinstalacje zostaną zamontowane na 15 budynkach do końca lipca br.


Inwestycja realizowana jest dzięki przyznanym środkom zewnętrznym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 3.1 Rozwój OZE. Całkowita wartość inwestycji po przetargu opiewa na kwotę 1 066 549,27 tys. zł z czego 613 457, 40 tys. zł to kwota otrzymanego dofinansowania.