W czerwcu br. zakończyła się realizacja zadań w ramach projektu „Rozwój bazy edukacji ekologicznej z elementami chemii i fizyki- w Zespole Szkół w Jeżowem Centrum”. Zwieńczeniem wspólnej, wielomiesięcznej pracy nauczycieli i uczniów był piknik Rodzinno- Ekologiczny, na którym podsumowano podejmowane działania ekologiczne.


W ramach realizacji zadania utworzono bazę dydaktyczną umożliwiająca edukację przyrodniczo – ekologiczną. Głównym celem projektu było podniesienie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej gminy Jeżowe. Zakres inwestycji obejmował  zakup mebli, sprzętu elektronicznego i nowoczesnych pomocy dydaktycznych m.in. zestawu do badania powietrza w walizce terenowej, stacji pogody, zestawu ekologicznego do badania wody, gleby, zestawu doświadczalnego, mikroskopów, przyrządów do obserwacji przyrody i wiele innych. Dzięki nim uczniowie mogli poszerzyć wiedzę i rozwijać zainteresowania. Z wykorzystaniem m.in. zestawu interaktywnego, laptopów, aparatu, kamery  i pomocy odbywały się różnego rodzaju zajęcia zarówno w ekopracowni, jak i w terenie.

Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł:  67 904,62 zł, z czego 31 304,00 zł to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

 

sala

sala2

sala3