Gmina Jeżowe złożyła wniosek inwestycyjny w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego” na wybudowanie dwóch boisk wielofunkcyjnych przy gminnych placówkach oświatowych.

Planowane są boiska przy Szkole Podstawowej w Jeżowem Centrum i przy Szkole Podstawowej w Jeżowem Podgórzu

Wnioski złożono na dwa boiska szkolne w dn. 22.02.2016r a ich kosztorysowa wartość to około 900 tysięcy złotych. Oczekiwane finansowanie zewnętrzne 75%.
Planowana realizacja, w przypadku boiska w Jeżowem Podgórzu lipiec-pażdziernik tego roku, w przypadku boiska w Jeżowem Centrum luty-kwiecień 2017r

 

O wynikach procedury konkursowej powiadomimy oddzielną informacją.