Trwa długo wyczekiwany remont drogi krajowej nr 19 Jeżowe- Kamień.  Odcinek o długości blisko 2 km zostanie gruntownie przebudowany i zmodernizowany. Zyska całkowicie nową nawierzchnię bitumiczną i asfaltowe obustronne pobocza o szerokości 120 cm.


Kolejnym krokiem będzie wybudowanie, najpóźniej do końca wakacji przyszłego roku, ścieżki pieszo- rowerowej.
Dzięki tej inwestycji, o którą tak bardzo zabiegał Wójt Gminy Jeżowe,  znacznie poprawi się bezpieczeństwo w ruchu pieszym i samochodowym.

 

dr 19002

  dr 19001
dr 19003   dr 19004
dr 19005   dr 19006