Gmina Jeżowe otrzyma dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" w wysokości 324 tys. 507zł na przebudowę drogi gminnej w Groblach (ulica Nowa). Decyzję o dofinansowaniu wniosku Gminy Jeżowe podjęła Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki w dniu 22 grudnia 2017r. Droga zostanie przebudowana na całej jej długości - 573 metrów. Całkowity koszt przebudowy drogi wyniesie 649 tys. 14 zł. Droga zostanie zbudowana w tym roku.

 

Prawie 106 mln zl pochłoną inwestycje drogowe, które w tym roku zrealizują podkarpackie samorządy. Zostaną dofinansowane z ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Z pieniędzy skorzysta 31 gmin i 15 powiatów. (wśród nich Gmina Jeżowe)

Pierwotnie Podkarpacie w ramach programu miało przyznaną kwotę dofinansowania  w wysokości ponad 69 mln zł. Jednak na początku grudnia 2017 r. Rada Ministrów obniżyła ją do ponad 50 mln zł. W ramach programu mogą być wykonywane inwestycje takie jak: budowa, przebudowa, remont drogi powiatowej lub gminnej. Inwestycja musi zostać wykonana w 2018 r.

Łączna długość dróg, które zostaną wyremontowane lub wybudowane to prawie 36,5 km tras gminnych oraz ponad 50 km powiatowych.

W latach 2009-2017 w regionie przebudowano i wyremontowano łącznie ponad 1100 km dróg lokalnych. Podkarpackie samorządy na realizację zadań otrzymały z budżetu państwa dofinansowanie w wysokości ponad 370 mln zł.

Lista zakwalifikowanych wniosków na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego