Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp.z o.o., które wygrało przetarg na zaprojektowanie i budowę ciągu pieszo-rowerowego Jeżowe-Kamień o długości 1679 metrów i szerokości 3,5 metra, kontynuuje roboty budowalne  wzdłuż drogi krajowej nr 19 między Jeżowem a Kamieniem.

Jak nas dzisiaj poinformował przedstawiciel Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów, budowa ciągu pieszo- rowerowego zostanie ukończona końcem września. Prawdopodobne też jest wykonanie kolorowej nawierzchni bitumicznej na ścieżce - jednak o tym zdecyduje o inwestor - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jeżowe - Kamień jest inwestycją w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr19,  praktycznie wyeliminuje możliwość potrącania pieszych i rowerzystów przez przejeżdżające pojazdy na tym odcinku, gdzie tylko w ostanich latach zginęło kilka osób, oraz poprawi płynność ruchu na drodze krajowej.

Warto przypomnieć, że o realizację tej inwestycji jak i gruntownej modernizacji nawierzchni drogi krajowej nr19 na odcinku Jeżowe-Kamień wraz z poszerzeniem i utwardzeniem poboczy, która została wykonana w ubiegłym roku, od początku 2016 roku bardzo usilnie i skutecznie zabiegali:  Mieczysław Miazga - Poseł na Sejm RP, Marek Stępak - Wójt Gminy Jeżowe i Ryszard Bugiel - Wójt Gminy Kamień. Już za miesiąc ich starania i determinacja zostaną sfinalizowane wybudowaniem ciągu pieszo-rowerowego Jeżowe- Kamień - drugiego ważnego elementu poprawiającego bezpieczeństwo na tym odcinku drogi.