Odbiorem technicznym w dniu 26 października zakończył się remont 500-metrowej drogi dojazdu do gruntów rolnych w sąsiedztwie zalewu wodnego w Kowalach.

Droga została wykonana z żużla hutniczego o różnej ziarnistości w warstwie podbudowy i nawierzchniowej,  jej pobocza zostały utwardzone gruntem rodzimym. Remont drogi wykonała firma "Chamot" Józefa Chamota z Jaty za kwotę 79 tys. złotych.

W odbiorze technicznym drogi uczestniczyli: Stanisław Szot - Zastępca Wójta Gminy Jeżowe, Adam Trela - radny Gminy Jeżowe, Zbigniew Lach - inspektor nadzoru, Michał Wasyliszyn - pracownik UG Jeżowe ds. budownictwa i Józef Chamot - wykonawca drogi i właściciel firmy "Chamot"

Szczegóły przetargu w BIP Gminy Jeżowe

droga kowale1